Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z VVH okrsku Kučerov

2. 3. 2010

 

Zpráva o konání VVH okrsku Kučerov

konané 20.února 2010 v Manerově

Přítomni: SDH Manerov 4 členové, SDH Pavlovice 4 členové, SDH Kučerov 3 členové, SDH Kozlany 3 členové, SDH Bohdalice 1 člen, SDH Hlubočany 1 člen.

Program VVH: 1) Zahájení, přívítání

                         2) Zpráva z činnosti okrsku v roce 2009

                         3) Připomínky z jednotlivých SDH

                         4) Volby nového výboru okrsku        

                         5) Návrh členů do VV OSH Vyškov

                         6) Školení rozhodčích PS

                         7) Diskuse

 

1)      Velitel okrsku přivítal zástupce jednotlivých sborů.

2)       Okrsek Kučerov se sešel v roce 2009 celkem 3x. První jednání byla VVH, kde jsme se dohodli na bodech činnosti okrsku. Druhé jednání se neslo ve smyslu přípravy termínů okrskové ligy, pravidel ligy okrsku Kučerov a termínu námětového cvičení. Třetí schůzka bylo celkové vyhodnocení okrskové ligy a předání pohárů a diplomů. Okrsek splnil všechny body, na kterých jsme se dohodli. Proběhlo námětové cvičení s dálkovou dopravou vody za účasti všech jednotek okrsku, i když nejsou zařazeny v IZS, ale měli zájem podílet se. Jednotky zařazené v IZS měli vyhlášen poplach přes KOPIS a jednotky Manerov a Pavlovice byli povolány velitelem cvičení pomocí SMS zprávy. Zápis o konání cvičení byl odevzdán pracovníkům KOPIS v Brně. Proběhlo všech 6 soutěží okrskové ligy v každé obci okrsku.Soutěže proběhli dle pravidel PS pouze byly úpravy v délce trvání přípravy na základně a chování v průběhu pokusu. Celkové výsledky byly zpracovány a bylo provedeno celkové vyhodnocení s předáním cen a diplomů. Většina sborů okrsku zařadila do soutěží 2 družstva, Kozlany 3 a Hlubočany 4 družstva. Ve všech sborech proběhli VVH a jejich výsledky byli předány na OSH Vyškov a byly zaplaceny příspěvky na rok 2010. Program činnosti okrsku zůstává stejný i pro rok 2010 provést námětové cvičení, uspořádat soutěž v každé z obcí okrsku a řádně provést VVH sborů a odevzdat na OSH. Každý sbor by měl vyslat svého zástupce na okresní konferenci, která se uskuteční 20. března v restauraci Záložna v Rousínově.

3)      SDH Pavlovice- K soutěžím okrsku nemá sbor žádných výhrad, pokud tato činnost bude pokračovat i dál je to pro náš okrsek jen dobře. Máme pouze problémy s obsazováním družstev.

SDH Kučerov- Vzhledem k tomu, že se pravidelně zúčastňujeme soutěží VC okresu Vyškov je pro nás účast na soutěžích okrsku se zvýšeným úsilím už jen proto, abychom porazili Hlubočany. V roce 2010 budem zkoušet nové tváře a uvidíme jaký bude výsledek. Provedení námětového cvičení prověřilo nasazení naší jednotky při činnosti, kterou ještě neprovádělo a získalo nové zkušenosti.

SDH Manerov- K činnosti okrsku nemáme žádných výhrad. Při námětovém cvičení jsme si prověřili schopnosti našeho opraveného stroje. Pro příští námětové cvičení by však bylo vhodné vybrat obtížněji přístupný terén a větší převýšení. Pro okrskovou ligu vyhodnotit celkově kategorii žen. Tato připomínka se přesouvá do diskuse.

-2-

 

SDH Bohdalice- K činnosti okrsku nebylo žádných výhrad. Poukazuje také na skutečnost s problémy koho zařadit do družstev pro soutěže. Dořešit opravu časomíry, s kterou byli při soutěžích problémy.

SDH Kozlany- K činnosti okrsku bez výhrad. Hodnotit by jste měli spíš nás, jako nováčka, který se k činnosti přidal až v roce 2009. Problémy sboru se získáváním financí z obecního rozpočtu- nebyl podpořen nákup nového stroje PS 12.  Pozvánka na 1. Ročník soutěže se stroji PS 8, který se uskuteční v dubnu 2010.

SDH Hlubočany- 4innost okrsku probíhala tak jak bylo domluveno na schůzkách. Námětové cvičení pořádku, pouze KOPIS nechtěl pustit jednotku k výjezdu z důvodu nezařazení vozidla do IZS jelikož ho vlastní sbor ne obec. Družstva se soustřeďují především na VC okresu Vyškov, ale i výsledky z okrsku je nenechávají na pochybách, pouze se míchá se sestavami, kvůli časovému zaneprázdnění

4)      Do funkce starosty okrsku byl navržen pan Dušan Ševčík z SDH Manerov. Do funkce velitel byl navržen Zbyšek Pěnčík z SDH Hlubočany a jeho zástupcem byl navržen Radek Vít z SDH Kučerov. Všichni navržení se svým obsazením do funkcí vyslovili souhlas.

Hlasování : 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

(Za každý sbor hlasoval pouze jeden člen)

5)      Členové rady velitelů a lidé zúčastňujících se soutěží VC okresu Vyškov přednesly návrh členů, kteří by měli dalších pět let rozhodovat o činnosti OSH Vyškov.

Starosta OSH – Jitka Fabianová

Náměstek starosty- Libor Fiala

Člen VV OSH Vyškov- Miloslav Brandýs

Předseda OKRR- Jaroslav Bejlek

Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

(Za každý sbor hlasoval pouze jeden člen)

6)      Zbyšek Pěnčík oznámil všem přítomným termín konání školení rozhodčích, které bude pořádat OSH Vyškov  27.3.2010 od 8 hodin v Tučapech. Tato skutečnost se projednává na dnešní schůzi proto, že při některých soutěžích byli problémy s rozhodováním, proto se přikročilo k opatření, že každý sbor by si měl nechat vyškolit rozhodčího, pokud dosud nemají. Každý sbor by měl vyslat minimálně jednoho zástupce na toto školení.

7)      Z diskuse vzešly připomínky-

-         Vyhodnotit celkově kategorii žen ne na každé soutěži. Do tohoto celkového hodnocení však můžou být zařazeny pouze soutěže kde cvičili pouze ženy ne mixované družsto.

-         Námětové cvičení by mělo proběhnout na základě porady velitelů jednotek a navržení příslušné lokality, která bude odpovídat projednaným požadavkům.

-         Všechny sbory by se měli finančně podílet na celkovém vyhodnocení ligy na podzim letošního roku (poháry, ozvučení, hudba- všichni stejným dílem).

-         Termíny soutěží ligy okrsku Kučerov

-         

-         24. dubna 2010- 13 hodin- Kozlany- otevírání šoupátek PS 8

-         8. května 2010- 13 hodin- Manerov- Memoriál Jiřího Kuby- okrsková liga

-         29. května 2010- 14 hodin- Bohdalice- okrsková liga

-         5. června 2010- 13 hodin- Kučerov- okrsková liga

-         13. června 2010- 13 hodin- Hlubočany- O putovní sochu sv. Floriána- mladí hasiči

                                                           -3-

 

 

-         26. června 2010- 13 hodin- Hlubočany- O pohár starosty obce- VC okresu Vyškov

            -     10. července 2010- 13. Hodin- Kučerov- O pohár starosty obce

                    - VC okresu Vyškov                                                                    -  21. srpna 2010- 13 hodin- Hlubočany- okrsková liga

-         11. září 2010- 13 hodin- Kozlany- okrsková liga

-         18. září 2010- 13 hodin- Pavlovice- okrsková liga

 

 

 

 

Zapsal Zbyšek Pěnčík

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář